SOWE COACHING

Oferujemy porady w dziedzinie Zasobów Ludzkich. Bo człowiek jest dla nas zasobem, który ciągle się rozwija, a my wierzymy w jego rozwój.

Oferta

Nasza oferta w zakresie doradztwa personalnego, rekrutacji, zarządzania Zasobami Ludzkimi i coachingu jest pragmatyczna i dostosowana do indywidulanych potrzeb.

Gotowi do wysłuchania

Coaching to pewien rodzaj uprzywilejowanej relacji osobistej, w której to coach wspiera klienta do momentu osiągnięcia wcześniej ustalonego celu.

Wsparcie

Wspieramy w podejmowaniu decyzji, chęci zmiany i w rozwoju indiwdualnych umiejętności.
Coaching to zakres działań stworzonych indywidualnie dla każdej osoby, który pozwala na wypracowanie własnych odpowiedzi na sprawy prywatne, czy zawodowe. Wspólnie z trenerem określone i zawarte w umowie działania, mające na celu pomoc w rozwiązywaniu trudności integracyjnych, konfliktów, czy rozwój kariery.
Takie podejście pozwala na dostosowanie potrzeb do wartości. Pozwoli ono na kształtowanie strategii sukcesu, dając jednocześnie możliwość bycia aktorem zmiany, swojej zmiany.
Coaching usuwa blokady ograniczające ekspresję potencjalnego odbiorcy.

Coaching dla przedsiębiorstw

Nasz coaching umożliwi zespołowi poznać swoje silne i słabe strony oraz mechanizmy ich działania, a także ustalić cel do osiągnięcia, jak i plan akcji pozwalający na rozwój tych zachowań i sposobów działania, które wydadzą się najbardziej przydatne do pracy w grupie.

Poszukiwanie pracy

Szukasz pracy i chciałbyć uaktualnić swoje CV, dowiedzieć się co należy mówić w czasie rozmów kwalifikacyjnych i zyskać pewność siebie w czasie tych spotkań? Jesteśmy właśnie po to, by Ci pomóc i poprowadzić Cię w tej drodze poszukiwania zatrudnienia, oferując skuteczne i pragmatyczne rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb.

Analiza Persprofile

Chciałbyś dysponować prostym i skutecznym narzędziem ułatwiającym określenie profilu zachowań poszczególnych osób i pozwalającym stworzyć idealny skład zespołu?