COACHING DLA PRZEDSIĘBIORSTW

COACHING DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Jak zoptymalizować zasoby ludzkie w Twojej firmie ?

Sowe Coaching pomaga Tobie jako szefowi swojej firmy i osobie Odpowiedzialnej za Zasoby Ludzkie.

 • Ocena i selekcja profili kandydatów

 • Ustalenie odpowiednich cech kandydatów uwzględniając potrzeby na danym stanowisku pracy i na tle zespołu
 • Ocena personelu będącego już na miejscu i adekwatności stanowisk
 • Polepszenie jakości pracy i skuteczności zespołu
 • Identyfikacja talentów i ich mocne strony
 • Motywowanie współpracowników
 • Zwiększenie wydajności
 • Określenie celów i planów działania

 • Stworzenie relacji jakościowych
 • Harmonizacja różnych sektorów życia
 • Rozwijanie zaufania
 • Znalezienie rozwiązań za pomocą prostych narzędzi
 • Odkrywanie ukrytych telentów
 • Osiąganie największego poziomu wydajności

Problemy życiowe, przed którymi stoimy, nie mogą być rozwiązane na tym etapie myślenia, na którym byliśmy, gdy je stworzyliśmy!

Einstein

Potrzebne są umiejętności społeczne, słynne «  soft skills » żeby:

 • Lepiej komunikować się

 • Lepiej zarządzać zespołem
 • Umieć słuchać innych
 • Lepiej zarządzać stresem
 • Rozwiązywać skutecznie problemy
 • Podejmować dobre decyzje

 

Bilans umiejętności pozwoli zidentyfikować słabe i silne strony, jak i również poznać potencjał pozwalający rozszerzyć perspektywy zawodowe.

Dzięki prostemu i skutecznemu narzędziu pomożemy Ci określić Twoje najlepsze talenty, jak również ocenić w jaki sposób cechy, które wynikają z tej oceny, pozwalają na wykonanie danego zadania.

 

Menadżerom HR, żeby lepiej zrozumieli nasze narzędzie oceniające PersProfile, proponujemy wykonanie bezpłatnej analizy i przekazanie nam swojej opinii.

Wystarczy szybki telefon, czy prośba wysłana mailem, żeby otrzymać od nas narzędzie.

Wykonanie oceny umiejętności Twojego zespołu zajmuje nam pół dnia, ewentualnie cały dzień, w zależności od potrzeb.