Nasze usługi

Nasze usługi

Konsultacje na miarę potrzeb

Pakiet – 3 razy 1 godz.

420,-

1 – spotkanie od 1,5 do 2 godz.

180,- (z analizą PERSPROFILE)

Od drugiego spotkania

spotkanie 1 godz. w cenie 150,-

Darmowa konsultacja dla Menadżerów HR

Proponujemy pierwsze darmowe spotkanie w celu sprecyzowania Waszych celów, potrzeb i ocenienia, czy coaching jest rzeczywiście potrzebny.

Dla menadżerów HR, którzy życzyliby sobie przetestować ocenę behavioralną za pomocą PersProfile w celu jego używania w swojej firmie, oferujemy darmowe wykonanie ich własnego profilu i chcielibyśmy poznać ich feed back na ten temat.